info@clubviewtennis.co.za
Webwerf deur SuproNet

Die Klub

Die Klub

Wie is ons?

CTC is goed gevestigde tennisklub in die tennisgemeenskap. CTC nooi alle spelers uit om aan een van hulle vele tennisprogramme deel te neem. Die klub behou ‘n goeie balans tussen die sosiale en ligaspeler, want al die lede is belangrik en speel ‘n rol om CTC ‘n suksesvolle tennisklub te maak.

Ons is trots op ons lede en hulle prestasies, beide op die tennisbaan sowel as op ander gebiede. CTC wil elke lid deel laat voel van die CTC-familie.

Aanslag

Dit is belangrik vir CTC om in elke lid se tennisbehoefte te voorsien. Die afrigtingsprogramme speel ‘n belangrike rol om te verseker dat lede aan die nuutste afrigtingstegnieke en -inligting blootgestel word.

CTC is ‘n tennisklub wat op besigheidsbeginsels bestuur word. Ons is trots op ons lede en trots op ons klub en vertrou dat lede ook trots sal voel om met CTC geassosieer te word. Ons mik daarna om gereeld hoër hoogtes te bereik.

Geskiedenis

CTC is gestig in 1963. In die laaste 10 jaar het CTC ‘n klub geword waarmee daar rekening gehou moet word. ‘n Effektiewe Juniorklub het gesorg dat CTC se toekoms rooskleurig lyk, siende dat die jeug ‘n groot rol speel in die bestaan van enige klub. CTC is nou 53 jaar oud, en ons sien uit daarna om saam met die jeug ‘n toekoms van nog 53 jaar te verseker.

Die Logo

Fasiliteite

Tennisbane

CTC het vyf tennisbane beskikbaar vir lede en afrigters. Baan 1 en 2 het spreiligte, terwyl baan 5 spreiligte aan een kant van die baan het. Daar is ‘n geplaveide area wat beskikbaar is vir rooi- en oranjebal afrigting, indien ekstra ruimte benodig word. ‘n Oefenmuur bied geleentheid vir spelers om op hulle eie op te warm.

Daar is ook ‘n meerdoelige sandbaan. Hierdie kan gebruik word vir strandtennis, vlugbal of dien as ‘n sandput vir die kleinspan se genot.

Klubhuis

Die klubhuis is oop gedurende die week wanneer daar formele afrigting plaasvind asook tydens amptelike klubaktiwiteite en -dae (Woensdagaande en Saterdae).

Die klubhuis het ‘n binneruim sowel as ‘n onderdakstoep. Daar is ‘n televisie met DSTV beskikbaar vir lede, veral vir tennisgebeure en die rugbyseisoen. Lede moet tuis voel by CTC. ‘n Goedtoegeruste kombuis en snoepie is ook beskikbaar vir lede / besoekers.

Spreiligte

Baan 1 en 2 het spreiligte, terwyl baan 5 spreiligte aan een kant van die baan het. Enige lid mag van hierdie fasiliteit gebruik maak, uitsluitend as daar afrigting plaasvind en gedurende Woensdagaande se sosiale tennis.

Toegangsbeheer

Lede ontvang ‘n sleutel wat hulle toegang gee tot die bane, wat andersins altyd gesluit is. Wanneer lede klaar gespeel het, word hulle versoek om die bane weer te sluit voordat hulle vertrek.

Nuwe lede sal per e-pos ingelig word oor die werking van die hoofhek en die proses om ‘n baansleutel te bekom.

Baanbesprekingstelsel

Om te verseker dat lede nie teleurgestel word wanneer hulle sosiale tennis wil gaan speel nie, word hulle aangemoedig om van die aanlyn baanbesprekingstelsel gebruik te maak.

Veiligheid

Veiligheid is altyd ‘n bekommernis en alhoewel CTC in ‘n stil omgewing geleë is, vrywaar dit nie die klub van misdaad nie. Lede word herinner om waaksaam te wees en om te verseker dat die hoofhek toe is voor hulle die klub verlaat.

Die klub is omhein en word gemonitor deur MonitorNet, die plaaslike sekerheidsmaatskappy, wat ook ‘n vennoot van CTC is.

Hersnaarfasiliteit

Tennisrakette kan by CTC hersnaar word. Die kostes beloop:

Diens Lede Nie-lede
Hersnaar; eie snare R50 R50
Hersnaar + nagemaakte derm R100 R110
Hersnaar + Topspin/Pro Supex R150 R170
Hersnaar + Dunlop Black Widow R180 R190

Kontak Erick de Jager vir verdere inligting.

Bestuur

Samestelling van Bestuurskomitee

Die CTC Bestuurskomitee word jaarliks verkies by die Algemene Jaarvergadering en bestaan uit:

 • Voorsitter
 • Adjunkvoorsitter
 • Sekretaresse
 • Tesourier
 • Addisionele Lid

Huidige Bestuurskomitee

 • Auret Jansen – Voorsitter
 • Erick de Jager – Onder-Voorsitter
 • Jonathan White – Sekretaris
 • Leza Dreyer

Opwindende oomblikke van Clubview Tennisklub.

WYS FOTO'S

CTC Vennote

CTC sien ‘n borg nie as net ‘n besigheid wat CTC aktiwiteite borg nie. CTC borge is ons vennote en CTC skep graag ‘n omgewing waar daar wedersydse voordeel is vir almal wat met CTC geassosieer word.

CTC verwelkom enige besigheid of individu wat wil deel word van CTC/spesiale geleentheide/klubaktiwiteite en moedig hulle aan om CTC te kontak by info@clubviewtennis.co.za.

Huidige CTC Vennote

SuproNet

Monitor Net

Erion Signs

Brand ID

Barrett's

Pepper Chair

CTC bied ook advertensie opsies vir besighede:

 • 3m x 1m advertensiebord = R6 000 per jaar
 • 3m x 1m advertensiebord + 2 x 3m x 1m advertensiebord op baan (1 baan) = R7 800 per jaar
 • 3m x 1m advertensiebord + 2 x 3m x 1m advertensiebord op baan (1 baan) + logo op CTC webtuiste = R8 500 per jaar
 • 3m x 1m advertensiebord op baan (1 baan) = R3 600 per jaar
 • Benoemingsregte vir ‘n baan = R10 000 per baan per jaar. Dit sluit in uitsluitlike handelsmerking op die baan met die uitsondering van voorafbepaalde permanente merking toegeken deur CTC.

Wil jy 'n CTC Vennoot word?

KONTAK ONS

Affiliasies

CTC is trots om geaffilieer is wees met die volgende tennisliggame:

Tennis Suid-Afrika (TSA)

Nasionale liggaam in beheer van Suid-Afrikaanse Tennis. Word amptelik erken deur Sport and Recreation South Africa (SRSA) en South Africa Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC).

www.tennissa.co.za

Gauteng Tennisvereniging (GTA)

Provinsiale liggaam in beheer van tennis in Gauteng. Gauteng Tennis bestaan uit drie areas: Noord-Gauteng, Sentraal-Gauteng en Oos-Gauteng.

Noord-Gauteng Tennisvereniging (GNTA)

In beheer van tennis in die Noord-Gauteng streek. Hulle organiseer maandelikse raadsvergaderings wat geaffilieerde klubs kan bywoon om klubkwessies asook streekkwessies te bespreek. Hulle organiseer ook klubligas en ander toernooie.

www.gntennis.co.za

Reëls

CTC Beleid

Die CTC Beleidsdokument is saamgestel om lede op hoogte te hou van verskeie prosedures wat die CTC uitvoerende komitee gebruik om die klub op ‘n deursigtige en beginselvaste wyse te bestuur.


CTC KonstitusieCTC Konstitusie


CTC Huishoudelike ReëlsCTC Huishoudelike Reëls


CTC RangleerCTC Rangleer


CTC KiesbeleidCTC Kiesbeleid


CTC Reëls vir Ope KlubkampioenskapCTC Reëls vir Ope Klubkampioenskap


CTC Logo ProtokolCTC Logo Protokol

Gereelde Vrae

Hoe kry ek toegang tot die terrein en die bane?

Lede se inligting word gelaai op die stelsel wat die outomatiese hek beheer. Alle lede ontvang ‘n sleutel wat toegang gee tot die bane. Toegang tot die klubhuis is beperk tot amptelike klubdae/tye of wanneer afrigting plaasvind. Nuwe lede sal ‘n e-pos ontvang met die nodige inligting.

Het ek as weekdaglid toegang tot die klubhuis?

Toegang tot die klubhuis is beperk tot amptelike klubdae/tye of wanneer afrigting plaasvind.

Hoe kan ek betaal? Sal ek gereeld gefaktureer word? Betaal ek kontant of per elektroniese oorplasing?

Fakture word op gereelde basis aan lede gestuur. Lidmaatskapgelde behoort altyd vooruit betaal te word, afhanklik van die betalingsplan wat die lid gekies het, naamlik kwartaalliks, 6-maandeliks of jaarliks. Betalings kan gemaka word deur die nuwe aanlynstelsel (lede sal ingelig word oor hoe dit werk) of via elektroniese oorplasing. Kontant word nie meer aanvaar nie.

Indien ek aansoek doen, wanneer moet ek betaal? Moet ek wag tot my aansoek aanvaar is of moet betaling geskied wanneer die aansoek ingedien word?

Lede sal ‘n verwelkomingse-pos ontvang wat lidmaatskap bevestig en ander belangrike inligting verskaf. ‘n Faktuur sal ook gestuur word  en nuwe lede moet aanvanklik vir 6 maande vooruit betaal.

Moet ek as weekdaglid my eie balle bring?

Balle word nie verskaf vir sosiale wedstryde wat deur lede self gereël word nie. Balle word net deur die klub verskaf tydens amptelike klubdae/tye.

Sal daar vir my, as weekdaglid, iemand wees om mee te speel of moet ek my eie speelmaat(s) bring?

Dit is lede se eie verantwoordelikheid om sosiale spel te reël. Lede mag een besoeker per CTC lid bring om saam tennis te geniet. Indien meer besoekers genooi word, moet hulle ‘n besoekersfooi van R30,00 betaal.

As ‘n weekdaglid (en selfs soms as voldaglid), mag ek ‘n gas bring om gedurende die week saam te speel? Moet ek vir die gas betaal? Hoeveel? Waar betaal ek?

Sien vraag hierbo.

Mag ek as weekdaglid die ligte gebruik? Hoe werk dit?

Die spreiligte is beskikbaar vir alle lede, solank dit gebruik word buite die amptelike klubtye/aktiwiteite.

Wat is die besoekersfooi vir amptelike sosiale spel op Saterdae?

Daar is geen besoekersfooi vir amptelike sosiale spel op Saterdae nie.

As ‘n weekdaglid, waarom moet ek GNTA/TSA fooie betaal?

Dit is verpligtend vir alle lede om affiliasiefooie aan die erkende liggame te betaal weens CTC se affiliasie met GNTA. Hierdie fooie is vooruitbetaalbaar aan die begin van elke jaar.

Mag ek met drafskoene speel of moet ek tennisskoene dra?

Egte tennisskoene word vereis, maar veeldoelige skoene (“cross trainers”) en drafskoene sal toegelaat word indien dit nie merke maak op die baan nie.

Clubview Tennisklub

Tennis vir Almal