info@clubviewtennis.co.za
Webwerf deur SuproNet

Lidmaatskap

Lidmaatskap

Lidmaatskapplanne

Voldaglid

‘n Voldaglid kan enige tyd gedurende die week tennis speel by CTC. Voldaglede kan ook aan georganiseerde sosiale tennisaktiwiteite deelneem op ‘n Woensdagaand (18:00) en Saterdagmiddae vanaf 13:00.

Voldaglede mag ook deelneem aan die jaarlikse Klubkampioenskap; sosiale funksies en die onderskeie ligas.

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 120.00 R 360.00 R 720.00 R 1 440.00

Voldaglid (Pensionaris)

‘n Voldaglid – Pensionaris het dieselfde regte en geleenthede as die van die Voldaglid. Die enigste verskil is die lidmaatskapfooie.

Lidmaatskapfooi

Per maand kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 70.00 R 210.00 R 420.00 R 820.00

Juniorlid

‘n Juniorlid is geregtig daarop om enige tyd by CTC tennis te speel, uitsluitend Woensdagaande en Sondae waarop liga by CTC plaasvind. ‘n Juniorlid mag die Juniorklub op Saterdagoggende bywoon; deelneem aan die jaarlike Juniorklubkampioenskap en aan ander aktwiteite wat vir die juniorlede georganiseer word.

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 60.00 R 180.00 R 360.00 R 720.00

Juniorligalid

‘n Juniorligalid kan enige tyd gedurende die week tennis speel by CTC. Juniorligalede is outomaties deel van die Juniorklub wat op Saterdagoggende plaasvind. Juniorligalede kan ook aan georganiseerde sosiale tennis aktiwiteite deelneem op ‘n Woensdagaand (18:00) en Saterdagmiddae vanaf 13:00.

Juniorligalede mag ook deelneem aan die jaarlikse Klubkampioenskap; Juniortoernooi, sosiale funksies en die onderskeie ligas.

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 60.00 R 180.00 R 360.00 R 720.00

Weeksdaglid

‘n Weeksdaglid is geregtig daarop om op enige weeksdag en Sondagoggende tennis te speel by CTC (Woendagaande en Sondae waarop liga by CTC plaasvind is uitgesluit)

Saterdagoggende is bespreek vir Juniorklubaktiwiteite, met sosiale tennis vir Voldaglede tydens Saterdagmiddae. Weeksdaglede mag op uitnodiging deelneem aan georganiseerde aktiwiteite wat op Saterdaemiddae plaasvind.

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 70.00 R 210.00 R 420.00 R 840.00

Weeksdaglid (Pensionaris)

‘n Weeksdaglid – Pensionaris het dieselfde regte en geleenthede as die van ‘n Weeksdaglid. Die enigste verskil is die lidmaatskapfooie.

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 35.00 R 105.00 R 210.00 R 420.00

Gesinspakket

Die gesinspakket is ‘n Weeksdagpakket wat beskikbaar is vir gesinne van vier of meer gesinslede (2 volwassenes/ 2+ kinders). Die hooflid moet by CTC geregistreer wees. Familiepakketlede mag op enige weeksdag by CTC tennis te speel, uitsluitend Woendagaande en Sondae waarop liga by CTC plaasvind

Bespreek bane deur gebruik te maak van die aanlynbesprekingstelsel.

Lidmaatskapfooi

Per Maand Kwartaalliks 6 Maandeliks Jaarliks
R 90.00 R 270.00 R 540.00 R 1 080.00

CTC lidmaatskapfooie is vooruitbetaalbaar

12% afslag op fooie wat eenmalig vooruit betaal word. (Slegs vir Voldaglede.)
Daar is ‘n eenmalige hekfooi van R30 per pakket vir nuwe lede.

  • Kwartaalliks (elke 3 maande)
  • 6 Maandeliks
  • Jaarliks

Nuwe Lede

Welkom by CTC. Ons vertrou dat een van ons talle lidmaatskappakkette geskik sal wees vir jou tennisbehoeftes. Tennis vir Almal is belangrik vir CTC en ons streef daarna om te verseker dat daar voorsiening gemaak word vir alle lede, ongeag speelvermoeë. Sluit vandag aan en ons sien uit daarna om jou binnekort op die bane te sien.

Algemene navrae kan gerig word aan info@clubviewtennis.co.za en sal aangestuur word na die betrokke komiteelid.


LedehandleidingLedehandleiding


Aansoek om LidmaatskapAansoek om Lidmaatskap

Tennis vir Almal

Lede

CTC Ranglere

CTC stel twee soorte ranglere op:

  • Enkelspelrangleer
  • Mansdubbelsrangleer en Damesdubbelsrangleer

CTC neem ‘n aantal faktore in ag wanneer die ranglere saamgestel word sodat dit nie net verband hou met ‘n enkele uitslag nie. Die volgende word oorweeg:

  • Uitslae van Kampioenskap
  • Kennis van die spelers se vermoeë en uitslae.
  • TSA rangorde (vir spelers met ‘n TSA rangorde)
  • TSA rangordes word kwartaalliks bygewerk

Besonderhede van die saamstel en bestuur van die ranglere is beskikbaar in die afdeling oor CTC Beleid.


CTC RanglereCTC Ranglere (Binnekort Beskikbaar)


Teken In: CTC LidTeken In: CTC Lid